Østfold kunstsenter (ØKS) er en formidlingsinstitusjon som fokuserer på samtidskunst. Senteret har som mål å være en både nyskapende og ekperimentell pådriver for kunst, både i Østfold og landet generelt. Viktige kjerneverdier for Østfold kunstsenter er nyskapende og eksperimentell, uavhengig og kompetent og inkluderende og åpen.

ØKS har hele Østfold fylke som virkeområde, og inngår i et nasjonalt nettverk av kunstsentre i Norge. Kunstsenteret skal jobbe for økt bruk av samtidskunst, økt kjennskap og forståelse av samtidskunst. Senteret skal ikke ta kommersielle hensyn.

Hele 142 ulike kunstnere er tilknyttet Østfold kunstsenter per 2017, og det er en stadig økende andel av unge kunstnere. Kunstsenteret holder til i Fredrikstad i en gammel bygning fra 1800-tallet. Bygningen inkluderer to kunstneratelierer, kunstbutikk, tre gallerirom og en kafe.